För dig som vill få exakta mätresultat vad gäller krafter rekommenderar vi lastceller från Haehne. Mät tryck, tyngd och belastning och säkerställ att din industrianläggning fungerar optimalt.

Köp lastceller via Indupart

Vi på Indupart fungerar som agentur för tyska tillverkaren Haehne. De erbjuder lastceller i flera olika utföranden och för olika ändamål, med olika kapacitet. Om du vill hålla koll på vikten hos en produkt, se till så att banddraget är det rätta, eller att trycket hos en maskin stämmer – kan detta lösas med hjälp av lastceller. För att läsa mer om vilka olika modeller och kapaciteter som finns, gå in på Haehnes hemsida. För information, förfrågningar, beställningar med mera – kontakta oss här. Vi kan även tillsammans med tillverkaren bistå med support för lastceller.

Om Indupart

Indupart är ett svenskt företag, beläget i Falun i Dalarna. Företaget är inriktat på att hjälpa kunder inom gruvindustri, stålindustri, pappersindustri och kraftindustri med främst projektledning för anläggningsinvesteringar samt tillhandahållande av produkter och reservdelar till de olika industrierna. För oss kommer säkerheten alltid först, såväl när det gäller personal som leveranser och deadlines. Det är genom att inte tumma på detta som vi har byggt upp vårt goda rykte i branschen.

Starkt nätverk

Genom åren har vi byggt upp ett starkt nätverk av samarbetspartners, och vi fungerar även som återförsäljare och agentur för vissa företag, som tyska Haehne i detta fall. Det betyder i praktiken att vi tillhandahåller kunskap och rådgivning kring val av produkt, samt att vi tar hem beställningarna till dig som företag. Välkommen att höra av dig till oss om du har frågor!

Lastceller